Keby nebolo spomienok,človek by neveril, že raz bol štastný.

Krátky keltský slovník

30. června 2008 v 20:27 | johny |  Kelti,kultúra
Aberfraw
Starodávné velšské královské sídlo na ostrově Ynys Mon (Anglesey). Některé čarodějnice dnes s oblibou používají tento název jako synonymum pro Jiný svět.

Adbertos
Tento výraz doslova znamená "oběť" a stal se součástí keltského náboženství a světového názoru. Na rozdíl od negativního významu slova "oběť" měl výraz adbertos pozitivní obsah a znamenal dávat něco druhým, klanu a větší komunitě stejně jako božstvům. Keltové se dívali na darování nebo příjmání obětí jako na něco zcela samozřejmého v každém okamžiku života. Adbertos je velmi staré slovo. Na Britské ostrovy a do Bretaně se dostalo z keltské Galie.

Agara
Tak říkali Keltové řece Ohře

Aileach
Rozpadlá pevnost v Ulsteru. Údajně ji postavil lid Tuatha De Danann.

Áíne
V irštině znamená "jas", "horko", "rychlost" a vyskytuje se i v irských pověstech jako ženské i mužské jméno, z čehož lze usuzovat na (před)keltskou sluneční bohyni a keltského slunečního boha, který denně s koněm a vozem, jako jezdec nebo jako jezdkyně nebo pěšky přejde oblohu.

Akropole
Převážně nejvýše položená místa na oppidech, kde byla soustředěna moc - vladařská, královská, duchovní

Alba
Název, který byl kdysi používán Skotsko.

Albion
Staré řeckokeltské jméno Británie, dosud používané v poezii. Má se za to, že bylo odvozeno od latinského slova albus, tedy bílý.

Alesia
Oppidum severozápadně od Dijonu na náhorní plošině Mont Auxois, je téměř s jistotou ona Alesia, v níž vládce Avernů Vercingetorix roku 50 před Kristem vytáhl k poslednímu vážnému odporu proti podmanění Galie.

Amulet
Přírodní předmět, o němž se říká, že nositeli poskytuje ochranu. Amuletem může být například kámen nebo zkamenělina. Amulety nesmíme zaměňovat za uměle vyrobené talismany. Kameny s přirozenými otvory byly přirozenými keltskými amulety. Používali k jejich "výrobě" ale také kosti a rohovinu, kovy, sklo a jantar. Jejich populárnost dosáhla svého vrcholu mezi pozdně halštatským a raně laténským obdobím. Dost často se dávali lidem do hrobů.

Anglesey
Ostrov u severního pobřeží Walesu, který byl v době vrcholné keltské nadvlády v Británii hlavním druidským centrem.

Annwfn
Další název pro velšský Jiný svět, v angličtině někdy nazývaný Avalon.

Armor
Původní keltský název Bretaně. Znamená "na moři".

Athame
Rituální nůž často spojovaný se živlem vzduchu a s východem, i když některé tradice jej přiřazují k ohni a jihu. Nůž měl tradičně černou rukojeť, ale mnozí moderní pohané nyní vyhledávají rukojeť z přírodního dřeva. V některých keltských kruzích se nůž athame nazývá "dagger" nebo "dirk" (dýka).

Avalon
Podle Geoffreye z Monmouthu je Avalon ostrov, na nějž Morgane odváží smrtelně zraněného Artuše, aby se uzdravil, a který je totožný z velšským "Ynys Avallach" - "ostrovem jablek". Tady panují pohádkové, ba rajské pověry. Avalon je jeden z mnoha ostrovů keltského Jiného světa.
Roku 1191 objelivi mniši z opatství Glastonbury na svém hřbitově rakev z jednoho kmene stromu s ženskou a mužskou kostrou, na jejímž víku byl kříž a nápis: "Zde leží slavný král Artuš se svou druhou ženou Ginevrou, pohřbení na ostrově Avalon."


Bardové
Byli třídou druidů. Vyznamenali se jako básníci a zpěváci udržující cennou ústní tradici prostřednictvím písní.

Bath
Jedna z nejdůležitějších keltských svatyní v Británii v hrabství Avon

Belisame
Jedno z přízvisek galské "Minervy", s oblibou překládané jako "ze všech nejzářivější".

Beltaine
Nebo také "Beltane" a "Baltain" je svátek 1. května, oslava posvátného sňatku boha a bohyně. Oplývá rituály plodnosti a s ní související symbolikou.
Slovo se skládá ze slabiky "bel" jako v Belenus nebo Belisame - "jasný", "zářící" a "tine" jako "oheň".

Besom
Čarodějnické koště. Používá se k zametání posvátného území, podlahy v kruhu nebo vymetání negativních vlivů. Na košťata se často nasedalo nebo se na nich "jezdilo" v rituálech plodnosti nad obilím.

Beran
Keltové podědili svého "beraního boha" z doby popelnicových polí. Až do konce galské nezávislosti stáli v mnoha krajích před krby jako tzv. "ohnivý kozlové". Byly to objekty napůl užitkové, napůl kultovní a platily také za symbol pohostinnosti.

Bodhran
Tradiční bubínek z kozí kůže používaný v keltské hudbě.

Boiohaemum
Název území Čech v době Keltů.

Bójové
Keltský kmen obývající českou kotlinu.

Brehonský soud
Ve staré irštině nazývaný Breithamhain. Šlo o soudce ze starého keltského světa. Jejich rozhodnutí se přijímala s velkou úctou.

Brennus
Keltský vojevůdce, kníže Senonů, připravil Římanům nejčernější den jejich slavných dějin. Z jeho slov "vae victis" - "běda poraženým" se nevzpamatovali hrdí občané městského státu celá staletí a nepřekonali ani to, že "lid, který měl vládnout světu", se musel od barbarů vykoupit 1000 librami zlata.

Breiz
Původní název keltského jazyka Bretonců, nazývaný také "brezonek".

Bretonec
Jméno obyvatele Bretaně, keltské části Francie, jejíž obyvatelé se vždy považovali spíš za Kelty než za Francouze.

Británie Malá
Keltský termín používaný pro Bretaň.

Británie Velká
Keltský termín používaný pro Irsko a ostatní Britské ostrovy.

Brownie
Velmi známý domácí skřítek ze skotského venkova. Tento sympatický tvor často provádí veselé kousky rodině, u níž bydlí, a chrání dům.

Brythonština
Jeden z keltských jazyků. Pojem "brythonský" se používá také k označení pohanských tradic ve Walesu, Cornwallu a Anglii.

Býk
Způsob, jakým ho znázorňovali, ať už ve výtvarném nebo literárním provedení, zachovává něco z onoho uchváceného respektu prvních chovatelů hovězího dobytka, kteří získali do svých služeb ohromnou sílu tohoto mohutného, nevypočitatelného zvířete, jehož bučení připomínalo rachot hromu. Už z častých nálezů býčích kostí a lebek v hrobech je zde jasné spojování býka se silami života a smrti. Nápadně mnoho místa dostává jako obětní zvíře.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama